PERMOHONAN KAD PENGENALAN KANAK-KANAK 12 TAHUN (WARGANEGARA)

Mohon Kad Pengenalan (MyKad) Bagi Kanak-Kanak Berumur 12 Tahun & Kurang Daripada 16 Tahun

PERMOHONAN GANTIAN MYKAD

Penggantian MyKad sekiranya Kad Rosak,Kad Hilang,Cip Rosak atau Naik Taraf Cip

           

PERMOHONAN CABUTAN DAFTAR KAD PENGENALAN JPN.KP10 (ONLINEKP10)

Terbuka kepada agensi siasatan & penguatkuasaan yang
berdaftar dengan JPN sahaja.
JPN.KP10 mengandungi butir-butir pengenalan diri, gambar dan rakaman cap ibu jari terkini
 pemilik.

           

PERMOHONAN CABUTAN DAFTAR KAD PENGENALAN JPN.KP12 (ONLINEKP12)

JPN.KP12 adalah cabutan Daftar KP yang mengandungi butir-butir pengenalan diri berdasarkan rekod fizikal daftar Kad Pengenalan pada kali pertama, penukaran taraf penduduk / terkini yang dikeluarkan kepada pemilik dokumen.


  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN (MYKAD / MYPR / MYKAS)

Semak Status Permohonan :
Warganegara (MyKad)
Pemastautin Tetap (MyPR)
Pemastautin Sementara (MyKas)

SEMAKAN STATUS CABUTAN DAFTAR
KAD PENGENALAN JPN.KP10 / JPN.KP12

Semak status permohonan cabutan daftar
KP JPN.10 / KP JPN.12
Hadir ke Kaunter JPN selepas status permohonan adalah "Sedia Di Kutip".